De training laden en lossen, rijden & rusten, digitale tachograaf informeert chauffeurs en wagenparkbeheerder over de overstap van analoog naar digitaal en geeft inzicht in de werking en de bediening van de digitale tachograaf. Naast veel praktische oefeningen wordt in de training expliciet aandacht besteed aan de wettelijke kaders en implicaties van de digitale tachograaf. Communicatie- en houdingsaspecten maken tevens onderdeel uit van de training.

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:

  • Werking en bediening digitale tachograaf
  • Arbeidstijdenwet en arbeidstijdenbesluit vervoer
  • Samenloopregeling
  • Wettelijke voorschriften
  • Geluidsoverlast herkennen en vaststellen 
  • Stil laden en lossen
  • Juist gebruik van hulpmiddelen
  • Actualisatie EG vorderingen EEG 561/2006 en 2812/5
  • Meewerking controles 

De cursus heeft een waarde van 7 theorie-uren voor de nascholing.