De cursus bedrijfshulpverlening (BHV) is bedoeld voor medewerkers die zich binnen bedrijven met de BHV-taak (gaan) bezighouden.

Tijdens de cursus worden o.a. de volgende punten behandeld:

  • Eerste hulp
  • Bewustzijnsstoornissen
  • Ademhalingsstoornissen
  • Circulatiestoornissen
  • Overige aandoeningen
  • Praktijkoefening reanimatie
  • Brandbestrijding
  • Ontruiming
  • Communicatie

De cursus wordt afgesloten met een examen. Dit examen wordt tijdens de cursus afgenomen en omvat zowel een theoretisch als praktisch gedeelte. Als u beide examenonderdelen met een voldoende resultaat heeft afgesloten, ontvangt u het certificaat ‘Bedrijfshulpverlener’.

Voor de nascholing heeft de cursus BHV een waarde van 7 theorie-uren (alleen dag 1 kan mee tellen in het kader van de code 95). De herhalingscursus heeft een nascholingswaarde van 7 theorie-uren.