Gedurende deze training leert u welke risico’s verbonden zijn aan het vervoer van gevaarlijke stoffen; welke preventieve maatregelen van toepassing zijn bij het laden en lossen en welke maatregelen genomen moeten worden als het transport niet feilloos verloopt. Naast verpakte goederen mag u met dit certificaat ook bepaalde onverpakte gevaarlijke goederen losgestort vervoeren in een voertuig of container. Met een ADR Basis certificaat mag je bovendien gevaarlijke stoffen in tankcontainers vervoeren of in MEGC's (gascontainers) als de individuele inhoud (capaciteit) daarvan per tankcontainer of MEGC de 3.000 liter niet overschrijdt.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Toelichting Richtlijn vakbekwaamheid
  • Algemene voorschriften
  • Soorten gevaar
  • Veiligheid en milieu
  • Etikettering en kenmerking
  • Regels voor chauffeur en vervoer, samenladingsverboden
  • Laden en lossen, laad- en lossystemen

Aanvraag ADR pas

Chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren, moeten in het bezit zijn van een ADR pasje (certificaat). Dit pasje dient voorzien te zijn van een pasfoto en handtekening. De kandidaat dient hiervoor het ‘aanvraagformulier Certificaat ADR’ inclusief pasfoto aan te leveren. Dit kan vanaf nu op twee manieren:

  1. Het aanvraagformulier Certificaat ADR met pasfoto en handtekening per post versturen naar CCV. 
  2. Het aanvraagformulier Certificaat ADR inclusief foto en handtekening inscannen en per e-mail versturen naar klantenservice.ccv@cbr.nl.

De pasfoto moet scherp en duidelijk zijn waardoor de kandidaat goed herkenbaar is. Het op de juiste manier aanleveren van de gegevens kan door de kandidaat of door de opleider verzorgd worden. 

Om snel na het examen in het bezit te zijn van de ADR pas en gevaarlijke stoffen te kunnen vervoeren, kan het pasje al voordat het examen plaatsvindt, aangevraagd worden.


Deze 3-daagse cursus heeft een nascholingswaarde van 14 theorie-uren.