Het rijbewijs C1 kent twee varianten:

Voor rijbewijs C1 geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. De geldigheidsduur van het rijbewijs is vijf jaar.

Inhoud van de opleiding
U dient de theorievakken Vakbekwaamheid 1, 2 & 3 te doorlopen en voor de praktijk de onderdelen Praktische Toets, Toets besloten terrein en het Praktijkexamen C1.

U start met de theorievakken vakbekwaamheid 1: Verkeer & Techniek (RV1-light) en met vakbekwaamheid 2 & 3 Administratie Goederenvervoer (V2C/V3C). De examens RV1-light en V2C moeten zijn behaald alvorens er praktijkexamen gedaan mag worden.

Wanneer u geslaagd bent voor de theorie wordt de praktijk ingepland. In overleg met u wordt een praktijkexamen gereserveerd en worden de praktijklessen ingepland. De praktijkopleiding bestaat uit 14 uur les verdeeld over twee dagen. Aansluitend op de lessen op de tweede lesdag vindt het praktijkexamen plaats.

Voor aanvang van de praktijklessen wordt de Praktische toets ingepland en tijdens de praktijklessen wordt er een moment gepland voor de Toets Besloten terrein. Nadat u dan met goed gevolg het praktijkexamen C1 hebt afgelegd bent u een Vakbekwaam vrachtautochauffeur. Wanneer u dan het rijbewijs aanvraagt wordt de code 95 op uw rijbewijs vermeld.