Maatregelen coronavirus

Wij zijn weer gestart met het geven van rijopleidingen, nascholing- en veiligheidstrainingen. Hierbij volgen we het Corona protocol rijscholenbranche en de adviezen van het RIVM op om een zo veilig mogelijke situatie voor zowel u als ons te creëren. Er wordt met een beperkte bezetting gewerkt op kantoor. Daarnaast gelden er in ons pand en tijdens alle opleidingen enkele algemene regels:

  • 1,5 meter afstand van elkaar houden
  • Geen handen schudden
  • Hoesten en niezen in de elleboog
  • Handen regelmatig wassen

Om deze regels te hanteren wordt er in het pand gebruik gemaakt van looproutes waardoor de kans wordt geminimaliseerd dat u geen 1,5 meter afstand kunt houden van anderen. Er zijn tevens handgel, schoonmaakdoekjes en handschoenen aanwezig in de lesvoertuigen en in ons pand.

Lunch

De lunch tijdens de cursussen wordt niet meer in buffetvorm aangeboden. In plaats daarvan krijgt u een lunch per persoon aangeboden.

Hoe verloopt een rijles met coronamaatregelen?

Bij aanvang van alle rijlessen worden u de volgende twee vragen gesteld:

  • Heeft u of iemand in uw huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID19 gehad?
  • Heeft u of iemand in uw huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

Er kan alleen gestart worden met de rijles als u beide vragen met ‘nee’ kan beantwoorden.

Bromfiets en motor (AM, A1, A2, A)

De cursist gaat niet bij de instructeur achterop. Er is hier een uitzondering voor beginnende cursisten, deze mogen nog wel achterop. Er wordt tijdens de rijles 1,5 meter afstand van elkaar gehouden. Indien mogelijk verzoeken wij de cursisten om eigen veiligheidskleding en een oortje voor de communicatie tijdens de rijles mee te nemen.

Auto, vrachtwagen, bus en traktor (B(E), C(E), D(E), T)

In het lesvoertuig zijn handschoenen en schoonmaakdoekjes aanwezig. Als u een mondkapje wil dragen dan moet u deze zelf meenemen. Na elke les wordt het voertuig gelukt en alle bedieningsmiddelen (versnellingspook, spiegels, handrem, deurhendels, veiligheidsgordels etc.) worden gedesinfecteerd, u en de instructeur desinfecteren allebei jullie eigen kant. Buiten het lesvoertuig wordt 1,5 meter afstand van elkaar gehouden.

Worden er theorie- en nascholingscursussen gegeven?

In het pand wordt gebruik gemaakt van looproutes waardoor de kans wordt geminimaliseerd dat u geen 1,5 meter afstand kunt houden van anderen. Tijdens de theoretische opleidingen wordt er 1,5 meter afstand van elkaar gehouden in het leslokaal door aangepaste lokaalindelingen, hierdoor kunnen er minder cursisten deelnemen aan een cursus. Het actuele aanbod vindt u in de cursusagenda, u kunt u hier ook direct inschrijven.

Hoe verloopt het examen met coronamaatregelen?

Voorafgaand aan het praktijkexamen moet u, net als voorafgaand aan de rijles, enkele vragen omtrent uw gezondheid met ‘nee’ kunnen beantwoorden. Ook is het dragen van een mondkapje tijdens het examen verplicht

Tijdens alle praktijkexamens in de categorieën AM, A, B en BE wachten de cursist en de instructeur bij het lesvoertuig waarna het voertuig in bijzijn van de examinator wordt gereinigd. Hierna gaan de examinator en de cursist de examenzaal binnen, de instructeur wacht bij het lesvoertuig. Om uw identiteit te laten controleren overhandigt u uw ID-kaart, na desinfecteren, aan de examinator. Hierna vindt uw praktijkexamen plaats waarbij de instructeur niet in het lesvoertuig aanwezig is. Na het examen desinfecteren u en de examinator elk jullie eigen deel van het lesvoertuig. Het eindgesprek vindt weer plaats in de examenzaal waarbij de instructeur wederom bij het lesvoertuig wacht. U mag wel de instructeur bellen zodat hij mee kan luisteren naar het oordeel van de examinator. Tijdens de praktijkexamens van de categorieën C(E), D(E) en T is de instructeur wél aanwezig tijdens het examen, verder verlopen deze examens op dezelfde manier.

Staat het antwoord op uw vraag hier niet tussen of heeft u behoefte aan meer informatie? Op de website van het CBR staat uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens praktijkexamens. Er gelden aanvullende maatregelen voor examens voor het beroepsvervoer.

Voor meer informatie over de coronamaatregelen of over ons aanbod kunt u altijd contact met ons opnemen via 0184 – 614 674 of info@nederveen.com.