Het D-rijbewijs is voor chauffeurs van bussen met meer dan 8 passagiers (de bestuurder niet meegerekend). Het D1-rijbewijs is een nieuwe categorie en bedoeld voor kleinere bussen (maximaal 16 personen, exclusief de bestuurder). Een D1-bus mag hoogstens 8 meter lang zijn.

Voor rijbewijs D en D1 geldt een minimumleeftijd van 24 jaar. Als u uw rijbewijs D/D1 in combinatie met uw vakbekwaamheid (code 95) haalt, kunt u examen doen vanaf de leeftijd van 21 jaar. De categorie D geeft automatisch recht op de categorie D1.

De vakbekwaamheid ofwel code 95 heeft u nodig wanneer u het rijbewijs beroepsmatig wil gaan gebruiken.

Inhoud van de opleiding (met code 95)
U dient de theorievakken Vakbekwaamheid 1, 2 & 3 te doorlopen en voor de praktijk de onderdelen Praktische Toets, Toets besloten terrein en het Praktijkexamen D.

U start met de theorievakken vakbekwaamheid 1: Verkeer & Techniek (RV1) en met vakbekwaamheid 2 & 3 Personenvervoer (V2D/V3D). De examens RV1 en V2D moeten zijn behaald alvorens er praktijkexamen gedaan mag worden. Wanneer u geslaagd bent voor de theorie wordt de praktijk ingepland. In overleg met u wordt een praktijkexamen gereserveerd en worden de praktijklessen ingepland.

Voor aanvang van de praktijklessen wordt de Praktische toets ingepland en tijdens de praktijklessen wordt er een moment gepland voor de Toets Besloten terrein. Nadat u dan met goed gevolg het praktijkexamen D hebt afgelegd bent u een Vakbekwaam buschauffeur. Wanneer u dan het rijbewijs aanvraagt wordt de code 95 op uw rijbewijs vermeld.

Wilt u weten of het besturen van een bus iets voor u is, kunt u geheel vrijblijvend een introductieles boeken. U dient hiervoor uitsluitend in het bezit te zijn van het rijbewijs B.