AutO-Mobiliteit een visuele beperking en autorijden

 

Een rijbewijs halen of behouden
Voor het halen of behouden van een rijbewijs stelt de wet bepaalde eisen aan het functioneren van de ogen. Wanneer een bestuurder niet (meer) aan die voorwaarden voldoet, mag hij of zij dus niet zonder meer met de auto de weg op.

Met behulp van hulpmiddelen en/of een kijktraining is het in sommige gevallen toch mogelijk om het rijbewijs te behalen of te behouden, ondanks de visuele beperking. Dit geldt zowel bij verlaagde gezichtsscherpte als bij gezichtsvelduitval.

Rol Visio
In het mogelijk verkrijgen of behouden van het rijbewijs spelen verschillende instanties een rol. Het begint bij het verkrijgen van oogheelkundige informatie en gegevens van de eigen oogarts. Vervolgens komt Visio in beeld met het revalidatieprogramma AutO-Mobiliteit. Dit start bij een intakegesprek, een optometrisch en eventueel een (neuro)psychologisch onderzoek.

Bij mensen met een verlaagde gezichtsscherpte meet Visio een bioptische telescoop systeem (hulpmiddel dat het detail-zien in het verkeer kan verbeteren) aan en traint de bestuurder in het gebruik van het hulpmiddel. Bij gezichtsvelduitval verzorgt Visio een kijktraining. Tijdens alle trainingen is er veel aandacht voor het leren interpreteren van visuele informatie, verkeerssituaties en het nemen van beslissingen daarin. De verkeers-veiligheid staat voorop.

Na een succesvolle afronding van de training bij Visio starten de rijlessen, die vallen onder verantwoordelijkheid van geselecteerde en getrainde rijschoolhouders. Nederveen werkt samen met Koninklijke Visio en is gecertificeerd om mensen met visuele beperking les te geven. Uiteindelijk neemt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), op basis van de algemeen geldende eisen, een rijtest af.

Training AutO-Mobiliteit
Het doorlopen van het gehele proces biedt geen garantie tot het daadwerkelijk behalen van het rijbewijs. Dit is afhankelijk van de uiteindelijke rijvaardigheid. Bij gebleken rijvaardigheid is het CBR bereid het rijbewijs te continueren of te verstrekken, indien nodig met een speciale aantekening/restrictie op het rijbewijs.

Kijk voor de voorwaarden om mee te kunnen doen aan de training AutO-Mobiliteit op www.auto-mobiliteit.org of op www.cbr.nl.

Aanmelden en routing
U dient altijd eerst naar de eigen oogarts te gaan: als autorijden volgens de wettelijke eisen niet meer mogelijk is, dan kan de eigen oogarts de specifieke situatie van een patiënt beoordelen. De eigen oogarts dient het formulier ‘oogheelkundige gegevens’ in te vullen. Deze staat op www.auto-mobiliteit.org.

Daarna kunt u zich voor de training aanmelden bij Visio via www.auto-mobiliteit.org. Op basis van de verstrekte (medische) gegevens bepaalt Visio of u mee kunt doen aan AutO-Mobiliteit.

Er is een wachtlijst voor deelname aan AutO-Mobiliteit.

Meer informatie en aanmelden

Kosten
Om deel te kunnen nemen aan AutO-Mobiliteit heeft u een geldige en dekkende indicatie nodig volgens de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Visio vraagt deze indicatie voor u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) op het moment dat u aan de beurt bent. Het CIZ beslist of de indicatie wordt afgegeven. De rijlessen, het bioptisch telescoop systeem, het rijexamen en het theorie-examen als ook de eventuele reiskosten betaalt de deelnemer zelf.

T 088 585 85 85
E auto-mobiliteit@visio.org

 

Nederveen werkt samen met Koninklijke Visio en is gecertificeerd om mensen met visuele beperking les te geven.