De veiligheidstraining voor chauffeurs staat in het teken van het verhogen van de professionaliteit van de beroepschauffeur gericht op het eigen handelen bij confrontatie met een ongevalsituaties. Daarbij komen diverse aspecten aan de orde zoals alarmeren, veiligstellen van de situatie, evacueren, stabiliseren en immobiliseren.

De cursist krijgt inzicht in de werking van het menselijk lichaam en leert welke elementen de aandacht behoeven tijdens een ziekte- of (acute) ongevalsituatie. De cursist leert omgaan met luchtweg-, bewustzijns-, ademhalings- en circulatiestoornissen. Het reanimeren wordt daarbij aangeboden conform de laatste (Europese en Nederlandse) richtlijnen.

Verder betreffen praktische handelingen het leren omgaan met uitwendige/inwendige bloedingen, shock, breuken, kneuzingen en de diverse verbandmiddelen uit de EHBO trommel.

Na deze training zijn cursisten in staat eerste hulp toe te passen bij ongevallen en in noodsituaties en instaat de periode te overbruggen tot ambulance of andere professionals de zorg over kunnen nemen. De training en de methode zijn erkend door CCV binnen de Richtlijn vakbekwaamheid. 

 


De training heeft een nascholingswaarde van 7 theorie-uren.