Bij werkzaamheden aan de weg kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan voor zowel weggebruiker als wegwerker. Ondanks uitgebreide voorzorgsmaatregelen komen ongelukken bij werk in uitvoering nog steeds relatief veel voor. Het is belangrijk om er bij stil te staan dat de wegwerkzaamheden het verwachtingspatroon van de weggebruiker verstoren en het gedrag beïnvloeden. Aandachtspunten in deze cursus zijn daarnaast het inschatten van noodsituaties en het voorkomen van fysieke risico's.

Door middel van praktische oefeningen wordt tijdens de training het belang van de richtlijnen en regels uitgelegd. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: 

  • Arbo
  • Veiligheidsmaatregelen bij incidenten
  • Veiligheidskleding en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
  • Omgaan met weggebruikers 

 

Deze cursus telt mee voor 7-nascholingsuren.