Met het volgen van deze cursus VCA leert men de veiligheidsregels die gelden in zijn of haar vakgebied om zo werkzaamheden met een verhoogd risico op een verantwoorde, veilige en gezonde wijze te kunnen uitvoeren.

Tijdens deze cursus komen o.a. de volgende punten aan de orde:

  • Arbowet
  • Risico's, gevaren en preventie
  • Veilig werken met gereedschappen
  • Gevaarlijke stoffen
  • Brand- en explosiegevaar
  • Werkvergunningen en besloten ruimten
  • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Hijsen en tillen
  • Werken op hoogte

De training wordt mondeling verzorgd waarbij er, naast het bespreken van de leerstof, veel aandacht is voor het maken en bespreken van proefexamens. Daardoor weet u welke onderwerpen u beheerst en aan welke onderwerpen u extra aandacht moet besteden. 

Aan het einde van deze cursus zal aansluitend het VCA-examen worden afgenomen door een ECABO erkend Examencentrum VCA. Indien deze met een positief resultaat wordt afgesloten ontvangt u een diploma dat voor tien jaar geldig is.