Gedurende de cursus leert u rekening houden met (kwetsbare) medeweggebruikers en in uiteenlopende wegsituaties en verkeersomstandigheden de eigen veiligheid en die van anderen zo veel mogelijk te waarborgen.

In de training wordt o.a. het volgende besproken:

  • Veilige en professionele verkeersdeelname
  • Preventie (manoeuvreer)schade en ongevallen
  • Besparing op brandstof- en onderhoudskosten
  • Verhoging van de verkeersveiligheid

Zowel de normale BBS als de gesplitste variant hebben een nascholingswaarde van 7 praktijkuren.