Met de cursus Behaviour Based Safety (BBS) leren cursisten defensief deel te nemen aan het verkeer. Zij leren hoe zij ongevallen en fouten kunnen voorkomen en krijgen meer inzicht in de consequenties van het eigen verkeersgedrag ten aanzien van veiligheid, milieu en brandstofverbruik. Zij leren rekening houden met (kwetsbare) medeweggebruikers en in uiteenlopende wegsituaties en verkeersomstandigheden de eigen veiligheid en die van anderen zo veel mogelijk te waarborgen.

In de training wordt o.a. het volgende besproken:

  • Veilige en professionele verkeersdeelname
  • Preventie (manoeuvreer)schade en ongevallen
  • Besparing op brandstof- en onderhoudskosten
  • Verhoging van de verkeersveiligheid

 

Deze training heeft dezelfde inhoud als de dagcursus BBS, echter wordt deze training verdeeld over twee dagen gegeven. De training heeft een nascholingswaarde van 7 praktijkuren.