Chauffeurs hebben kennis van de principes en methoden van het zekeren van lading en weten wat de wettelijke regelgeving is binnen Europa. De cursisten kunnen benoemen wat de gevolgen zijn van het niet goed zekeren van lading voor de eigen veiligheid, de veiligheid van anderen en voor de organisatie waarvoor zij werken.

Trainingsresultaten:

·          Naleving wet- en regelgeving

·          Schade- en ongevalpreventie

·          Toename professionaliteit en klanttevredenheid