Beroepschauffeurs die belast zijn met het vervoer van gevaarlijk stoffen, zijn verplicht een ADR-certificaat in bezit te hebben. Dit certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar. Is het certificaat bijna verlopen? Zorg er dan voor dat u op tijd een verlenging op zak heeft!

Gedurende deze training leert u welke risico’s verbonden zijn aan het vervoer van gevaarlijke stoffen; welke preventieve maatregelen van toepassing zijn bij het laden en lossen en welke maatregelen genomen moeten worden als het transport niet feilloos verloopt. Naast verpakte goederen mag u met dit certificaat ook bepaalde onverpakte gevaarlijke goederen losgestort vervoeren in een voertuig of container. Met een ADR Basis certificaat mag je bovendien gevaarlijke stoffen in tankcontainers vervoeren of in MEGC's (gascontainers) als de individuele inhoud (capaciteit) daarvan per tankcontainer of MEGC de 3.000 liter niet overschrijdt.

Om het ADR-certificaat te verlengen dient u een 2-daagse training te volgen welke af wordt gesloten met een examen. Deze cursus heeft een nascholingswaarde van 14 theorie-uren.