Beroepschauffeurs die belast zijn met het vervoer van gevaarlijk stoffen, zijn verplicht een ADR-certificaat in bezit te hebben. Dit certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar. Is het certificaat bijna verlopen? Zorg er dan voor dat u op tijd een verlenging op zak heeft!

Gedurende deze training leert u welke risico’s verbonden zijn aan het vervoer van gevaarlijke stoffen; welke preventieve maatregelen van toepassing zijn bij het laden en lossen en welke maatregelen genomen moeten worden als het transport niet feilloos verloopt. Naast alles wat je met een certificaat ADR Basis mag vervoeren, mag je met de aanvulling Tank ook gevaarlijke stoffen vervoeren in:

- tankwagens en batterijwagens met een inhoud van meer dan 1.000 liter
- tankcontainers en MEGC's (gascontainers) met een individuele inhoud van meer dan 3.000 liter.

Deze 3-daagse herhalingscursus heeft een nascholingswaarde van 14 theorie-uren.