Gedurende deze training leert u welke risico’s verbonden zijn aan het vervoer van gevaarlijke stoffen; welke preventieve maatregelen van toepassing zijn bij het laden en lossen en welke maatregelen genomen moeten worden als het transport niet feilloos verloopt. Naast alles wat u met een certificaat ADR Basis mag vervoeren, mag u met de aanvulling Klasse 1 ook ontplofbare stoffen en voorwerpen vervoeren boven de vrijstellingsgrenzen, volgens de voorschriften van VLG/ADR. Met de aanvulling Klasse 7 mag u ook radioactieve stoffen vervoeren boven de vrijstellingsgrenzen, volgens de voorschriften van VLG/ADR.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Toelichting Richtlijn vakbekwaamheid
  • Algemene voorschriften
  • Soorten gevaar
  • Veiligheid en milieu
  • Etikettering en kenmerking
  • Regels voor chauffeur en vervoer, samenladingsverboden
  • Laden en lossen, laad- en lossystemen


Aanvraag ADR pas

Chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren, moeten in het bezit zijn van een ADR pasje (certificaat). Dit pasje dient voorzien te zijn van een pasfoto en handtekening. De kandidaat dient hiervoor het ‘aanvraagformulier Certificaat ADR’ inclusief pasfoto aan te leveren. Dit kan vanaf nu op twee manieren:

  1. Het aanvraagformulier Certificaat ADR met pasfoto en handtekening per post versturen naar CCV. 
  2. Het aanvraagformulier Certificaat ADR inclusief foto en handtekening inscannen en per e-mail versturen naar klantenservice.ccv@cbr.nl.

De pasfoto moet scherp en duidelijk zijn waardoor de kandidaat goed herkenbaar is. Het op de juiste manier aanleveren van de gegevens kan door de kandidaat of door de opleider verzorgd worden. 

Om snel na het examen in het bezit te zijn van de ADR pas en gevaarlijke stoffen te kunnen vervoeren, kan het pasje al voordat het examen plaatsvindt, aangevraagd worden.


Deze vierdaagse cursus heeft een nascholingswaarde van 14 theorie-uren.