Beroepschauffeurs die belast zijn met het vervoer van gevaarlijk stoffen, zijn verplicht een ADR-certificaat in bezit te hebben. Dit certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar. Is het certificaat bijna verlopen? Zorg er dan voor dat u op tijd een verlenging op zak heeft!

Naast alles wat u met een certificaat ADR Basis mag vervoeren, mag u met de aanvulling Klasse 1 ook ontplofbare stoffen en voorwerpen vervoeren boven de vrijstellingsgrenzen, volgens de voorschriften van VLG/ADR. Met de aanvulling Klasse 7 mag u ook radioactieve stoffen vervoeren boven de vrijstellingsgrenzen, volgens de voorschriften van VLG/ADR.

Deze 3-daagse herhalingscursus heeft een nascholingswaarde van 14 theorie-uren.